Referat

Referat fra generalforsamlingen i Lykkeseje Grundejerforening den 21. Februar 2018

21 medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen i Højrebyhallens Café.

Pkt. 1 Valg af dirigent: Helge Frederiksen blev valgt som dirigent.

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning: Formanden berettede lidt fra Ren By 2017, hvor 14 deltog. Den afholdte sommerfest med 17 deltagere, blev afholdt på Grønningen 36 (udlånt af ejer), hyggelig eftermiddag med spil og fællesspisning. Håber på flere tilmelder i 2018, så afholdes sommerfesten i Foreningens telt. Beretningen blev godkendt.

Pkt. 3 Aflæggelse af regnskab v/kasserer: Käthe fremlagde regnskabet. Resultatet for året blev et overskud på 

Kr. 411,36. Indtægter kr. 4.600,00 og udgifter kr. 4.188,64. Bankbeholdning 31.12.17 i Danske Bank kr. 15.759,51.

Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4 indkomne forslag : 3 forslag til drøftelse: Bredere stier, nabohjælp og rottebekæmpelse.

1  Lidt problemer med de smalle stier - kørsel med kørestol, barnevogne m.v. - stierne blev i sin tid anlagt som midlertidige stier. Der rettes henvendelse til Lolland Kommune om mulighederne.

www.nabohjælp.dk en god idé at tilmelde sig, hvorefter der tilsendes velkomstbrev, klistermærker samt en kode til at validere sin adresse. Jo flere der tilmelder sig og bruger det, jo større chance skulle der gerne være, for at vi alle kan slippe for ubudne gæster.

3  Rottebekæmpelse: Fuglefodring bør ske med omtanke, da især brødrester er med til at tiltrække rotter i området. Flere har observeret rotter på udstykningen, og også fanget nogle, de kommer sandsynligvis fra det åbne land/markerne. Og ellers samtidig melde til Kommunen, hvis problemet opstår.

Pkt. 5 Bestyrelsen fremlægger planer for 2018 og fastsættelse af kontingent: Ved lejlighed på en dejlig forårs-/sommerdag prøver vi i fællesskab at rejse teltet. Kontingentet fortsætter uændret til kr. 100 pr. husstand pr. år.

Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Kasserer Käthe Hermansen blev genvalgt for 2 år

Bestyrelsesmedl. Tonni Madsen blev genvalgt for 2 år

Bestyrelsesmedl. Jan Larsen blev valgt for 2 år

Bestyrelsessuppl. Inge Lise Madsen blev genvalgt for 2 år

Bestyrelsessuppl. Steen Richter blev valgt for 1 år

Bestyrelsen består udover de på generalforsamlingen valgte af : 

Formand Palle Jensen og bestyrelsesmedlem Johnny Hermansen (begge på valg i 2019 udover Steen Richter)

Pkt. 7 Valg af 2 revisorer:

Revisorer Jan Larsen og Helge Frederiksen blev genvalgt for 1 år

Pkt. 8 Valg af 2 revisorsuppleanter:

Revisorsuppl. Bente Larsen og Niels Jensen blev genvalgt for 1 år

Pkt. 9 evt: Sommerfesten i 2018 afholdes den 19. august kl. 12, i foreningens telt, der startes med spisning og efterfølgende spilles og hygges.

Byforskønnelse og Ren By 2018: 15. april og 23. september. Enighed om, at vi "KUN" klarer Grønningen og Lykkeseje. Udover nævnte blev drøftet oversigtsforhold/beplantningshøjde vedr. udkørsel på Troelsebyvej, beskadigelse af rabatter samme steder og ikke mindst hundeefterladenskaber, som nogle hundeejere "glemmer" at samle op

NB: Foreningens telt, lyskæde m.m. Opbevares hos Broby i Jernbanegade. Henv. ved udlån til Johnny Hermansen ( har nøglen)

Ref. Käthe

-----------------------------------------------------

 

 

Har du tilmeldt dig PBS

BS_LogoPBS betaling af kontingent. Dk kan til tilmelde dig til betalingsservice som medem så bliver dig fremtidig kontingent betalt til tiden hverken for tidligt eller for sent.


Kalender

Der er ikke oprettet nogen begivenheder

Praktiske oplysninger

 

 

Pil Grøn Kommune

Pil Grøn Borgerservice

Pil Grøn Genbrugsplads

Pil Grøn Vandværk

Pil Grøn EL-Forsyning

 

Lolland Kommune

Administrationsbygningen

Jernbanegade 7

4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67

lolland@lolland.dk

Borgerservice Vest

Lolland Kommune

Axeltorv 6

4900 Nakskov

Tlf.: 54 67 67 67

borgerservice@Lolland

Åben

mandag til fredag 12.00-17.00,

lørdag og søndag 10.00-16.00,

 

Jernbanegade 19, 4920 Søllested,

Tlf.: 70 22 11 12

Søllested Vandværk V/ Poul Erik Rasmussen

Jernbanegade 36

4920 Søllested

Info@soellested-vandvaerk.dk

SEAS-NVE

Åben

Mandag-fredag

kl. 08.00 - 18.00

(lukket på alle helligdage)

 

Kundecenter

Tlf.: 70 29 29 29

kundecenter@seas-nve.dk

 

 

 


This website is powered by ML-Netservice - developed by ML-Production - owned of Grundejerforening Lykkeseje